[Xamarin.Android] Làm quen Xamarin qua ứng dụng HelloWorld

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn những nội dung:

  • Tạo ứng dụng HelloWorld trong Xamarin.Android
  • Tìm hiểu bố cục giao diện của màn hình lập trình trong công cụ Visual Studio 2017
  • Cách sử dụng điều khiển TextView để hiển thị văn bản.
  • Cách chạy ứng dụng sử dụng máy ảo Android trong Visual Studio.

Bước 1: Trong cửa sổ Visual Studio 2015 hoặc 2017, các bạn chọn menu File -> New -> Project… hoặc nhấn tổ hợp 3 phím tắt Ctrl + Shift + N để vào cửa sổ tạo ứng dụng mới.

Create first application in visual studio
Hình 1. Tạo ứng dụng Xamarin đầu tiên

Bước 2: Trong cửa sổ New Project, các bạn chọn và nhập thông tin cho 4 mục (màu đỏ) như hình dưới:

1. Chọn Visual C#, sau đó chọn loại ứng dụng là Android.

2. Chọn Blank App (Android), để tạo dự án android mới.

3. Trong mục Name, các bạn nhập tên dự án muốn tạo là HienMinh_HelloWorld

4. Trong mục Location, các bạn chọn nơi lưu dự án trên máy tính.

Tạo ứng dụng Android mới
Hình 2. Thiết lập các tùy chọn trong cửa sổ New Project

Bước 3: Bố cục giao diện màn hình chính gồm 5 phần (màu đỏ) như hình 3

Xamarin - màn hình chính
Hình 3. Bố cục màn hình chính
  1. Thanh thực đơn: gồm File, Edit, View, Project, Build, Debug,… chứa các chức năng con được gom nhóm theo danh mục.
  2. Lựa chọn thiết bị để chạy trên máy ảo.
  3. Toolbox: các control trên form giao diện (layout). Các bạn chỉ việc kéo và thả vào màn hình trong mục 4. Gần giống Toolbox trong lập trình Windows Form Application.
  4. Màn hình giao diện dành cho thiết kế (tab Designer), hoặc viết code (tab Source).
  5. Solution Explorer: chứa cấu trúc của một dự án Xamarin.Android

Bước 4: Để hiển thị dòng chữ HelloWorld lên màn hình ứng dụng. Các bạn kéo điều khiển TextView (large) từ ToolBox vào màn hình điện thoại (màu đen), sau đó nhập chữ HienMinh HelloWorld.

TextView control in Xamarin
Hình 4. Điều khiển TextView trong xamarin

Bước 5: Để chạy và xem kết quả, các bạn nhấn vào nút tam giác màu xanh ở mục 2 (bước 3) để chạy kết quả trên máy ảo.

Kết quả chạy Xamarin.Android
Hình 5. Kết quả chạy trên máy ảo Android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.